• HTML中文网

  jQuery input文本框输入文字回车创建标签代码

  前端控网页特效40.0KBM
  jQuery input文本框输入文字回车创建标签代码

  jQuery创建标签插件制作从input文本框输入文字回车创建标签,点击按钮获取输入的标签值代码。

  查看演示
  立即下载

  全部评论我要评论

 • 取消